Thursday

Kun Fayakun

"Maha Suci Dia (Allâh). Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia."

[Qur'an Surah Maryam (19):35]

No comments: